...เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 อำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ...ในการนี้ มีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม ...ทั้งนี้ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้

 

 

 
...เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคล ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนพร้อมใจเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และร่วมถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

 

 
...เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ...ในการนี้ มีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม ...ทั้งนี้ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้
 
 

 

 


...เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates