การแข่งขันกีฬาภายใน "แดง-ดำ เกม 2564"

 

...เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน "แดง-ดำ เกม 2564" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทั้งเสริมสร้างความสามัคคี

...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 


ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates