การประชุม วางแผนติดตาม ช่วยเหลือการเรียนของนักเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

 

...วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู จัดการประชุม วางแผนติดตาม ช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อหาแนวในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ ทั้งในด้าน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียบและมีคุณภาพ

#PR_Pranpit

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates