กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาระการเรียนรู้
1 นางสุภรัตน์ รัตนประภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2 นางจิตติมา เปียมาลย์ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3 นางภณิดา  นาคมูล สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
4 นางสาวปาริมา ธีระกันฑ์ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates