วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้การต้อนรับ นายอุปถัม ปาณะกุล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีนางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมสถานศึกษา เข้าร่วมในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9 กรกฎาคมคม 2567 สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ นายถนอมพงษ์ จันอ้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยมี ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย นายนิกูล เปียมาลย์ นายกิตติเดช ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วม ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี คณะครูและคณะลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
 
 
 
 
 

 
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 งานแนะแนวโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายจิตวัฒน์ กันยะมูล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส มหาวิทยาลัยเท็กซัสสหรัฐอเมริกา นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 86

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates