วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย    

 

 

 

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวชิรปัญญาคุณ (ประจวบ ปญฺญาคโม(บดีรัฐ)) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่ายและเจ้าอาวาสวัดกุฏิการาม

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนิเศษ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกจากระบบคัดกรอกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนฯ ดังกล่าวให้กับนักเรียน

 

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งบประมาณและการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ชี้แจงการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 

 

 

 

 

...วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา "เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และยกระดับคุณภาพการศึกษา" โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซึ่งมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม วิทยากรที่เข้าให้ความรู้ ในการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 20

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates