21กันยายน2564 ผู้บริหารและครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สร้างนวตกรรมครูสู่นวตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบACTIVE LEARNING ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Step ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Zoom ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูศิริพร มั่นเกษตรกิจ และครูกรรณิกา  ศรีสมบัติ เป็นตัวแทนในการนำเสนอ ในครั้งนี้

 

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบคุณทีมงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ทำการบันทึกเทปวีดิทัศน์กลวิธีสอนแบบ Active Learning ตามขั้นตอน GPAS 5 Steps ในระยะปลายน้ำ เพื่อจัดทำสื่อแนะนำกลวิธีการสอน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของ โรงเรียน เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

...เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อมอบแนวนโยบาย ติดตาม การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) รวยถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนในด้านการเรียน

...โดมมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 41

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates