กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายคุณานนต์ ศรีวังโป่ง

นายคุณานนต์ ศรีวังโป่ง

ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา ถาวร

นางสาวสุกัญญา ถาวร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุภิสรา แพรแก้ว

นางสาวศุภิสรา แพรแก้ว

ครูชำนาญการ

นายภารัณ อินทพงษ์

นายภารัณ อินทพงษ์

ครูชำนาญการ

นางสาวปิยฉัตร อินสุวรรณ์

นางสาวปิยฉัตร อินสุวรรณ์

ครูชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ อุดมสุข

นางสาวอรวรรณ อุดมสุข

ครูชำนาญการ

นายกฤษณะ แสงคำ

นายกฤษณะ แสงคำ

ครู

นางสาวอารวีร์ อดิเรก

นางสาวอารวีร์ อดิเรก

ครู

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates