...เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สภ.พรานกระต่ายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดอบรมโครงการอาสาจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร และเสริมสร้างทักษะด้านการจราจร

 

 
...เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ศน.ธัญรดี พากเพียร ศน.ปัทมา มีขันหมาก และ ศน.กนกชัย มาลัยวงศ์ เพื่อติดตามจุดเน้นและนโยบายของ สพฐ. การจัดการเรียนการสอนและการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) การใช้หลักสูตรต้านทุจริต และจุดเน้นอื่น ๆ ตาม สพม. 41 ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมตามประเด็นดังกล่าวในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
 
 
 

 

 

 
...เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ที่ทางอำเภอพรานกระต่ายจัดขึ้น
...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ร่วมกับ อาจารย์พิชญา อาภรณ์รัตน์ ตัวแทน ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย พ.ต.อ กำลาภ โตทองสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดกุฏิการาม ซึ่งนับเป็นประเพณีของชาวอำเภอพรานกระต่ายที่ได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 
 

 

 
...เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 นายกฯอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพรานกระต่าย และคณะ มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อป้องกันโรคโควิด (Covid-19) ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนรับมอบหน้ากากอนามัย ...ทั้งนี้ ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ และนายกฯอานนท์ อภิชาติตรากูล ได้กล่าวแสดงความห่วงใยและสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิดกับนักเรียนและบุคลากรทุกคน โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ กล่าวต้อนรับและขอบคุณในโอกาสดังกล่าว

 
 

 
 
...เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ทำการฉีดยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates