...เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม น้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมพิธี . ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 . พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างไรก็ตามภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าการกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ 1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป และ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับสนองพระราชโองการ จากประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีข้างต้นนี้จึงทำให้วันที่ 5 ธันวาคม ของชาวไทยเป็นมากกว่าวันพ่อ แต่ยังเป็นวันสำคัญในโอกาสอื่นเพิ่มมาอีกรวมแล้วเป็น 3 โอกาส นั่นคือวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ระดับภาค ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และในโอกาสนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ เด็กหญิง พชรศิริ เจริญศิลป์, เด็กหญิง กมลลักษณ์ ศรัทธานนท์, เด็กหญิง ภัทรพร แซ่ตั้ง ซึ่งได้เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมีครูผู้ควบคุม คือ คุณครู สุกัญญา ถาวร และ คุณครูณัฐพล ปะละใจ

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ของโรงเรียนเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมที่ผ่านมา โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียนเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

 

 

...เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารลูกเสือโรงเรียนเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ จากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมพิธี

 

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอจิตอาสา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ โดยมีนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จำนวนมากพร้อมใจกัน เข้ารับสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates