ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


นายนิกูล เปียมาลย์

นายนิกูล เปียมาลย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


นายสมฤกษ์ บัวพันธิ์

นายสมฤกษ์ บัวพันธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสาวศิริกุล เก่าราชการ

นางสาวศิริกุล เก่าราชการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางปิยมาศ สิงห์ทอง

นางปิยมาศ สิงห์ทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ

นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates