ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

หมายเลขโทรศัพท์ : 061 515 1888


นายนิกูล เปียมาลย์

นายนิกูล เปียมาลย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

หมายเลขโทรศัพท์ : 095 639 7527


ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 087 210 5073


ตำแหน่งที่ว่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางปิยมาศ สิงห์ทอง

นางปิยมาศ สิงห์ทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หมายเลขโทรศัพท์ : 065 865 5892


นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ

นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 082 625 4146

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates