เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ... ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบเกียรติบัตร และร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับภาค...

 

 

 นักเรียนคนเก่ง... ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ในการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นหนึ่ง รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากองค์ประธานโครงการ ฯ จำนวน 3 คน ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ปี2561
สำหรับการประกวดในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 26 คน สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จำนวน 11 ทีม โดยได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย และองค์กรอิสระ และได้รับอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขากำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 200 คน และนักเรียนคนเก่งของเรานางสาวอซุนทีน่า ชูศักดิ์  เป็น 1 ใน 8 ของตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ไปแข่งขันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2561 ...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน (Logbook) และ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม และโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมอบรม

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ท่านผู้อำนวยการเป็นเกียรติมอบรางวัล ให้นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่12 เป็นอีกหนึ่งรางวัล ที่ภาคภูมิใจของชาว แดง - ดำ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 3 ด้วยครับ 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates