วันที่ 28 มกราคม 2562  นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันร้องเพลงจีน โดยมีคณะครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และนักเรียน ให้ความสนใจ ใฝ่รู้ กันด้วยบรรยากาศอบอุ่น

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนและคณะครูได้ร่วมทำบุญในตอนเช้า และรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก

 

 

"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" คำขวัญวันครูประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียนร่วม 2,000 คน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เตรียมการแสดงให้นักเรียนได้ออกมาร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสกันอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ… ...โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อการเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates