...เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ...ในการนี้ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัด และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทุกภาคส่วน ณ ห้องซุ้มกอ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 103 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 ...ในการนี้ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบธงชาติไทยให้กับผู้แทนศาสนา ผู้แทนชุมชน และผู้แทนสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนในการมอบดังกล่าว

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

เมื่อระหว่างวันที่ 2 - 16 กันยายน 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 135 ชั่วโมง ในรุ่นที่ 1/2563 หน่วยพัฒนาที่ 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้กล่าวให้คำมั่นสัญญาและร่วมใจแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมการดำเนินงานผ่านการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน

 

 

 

 
 
 
 
...เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 กล่าวเปิดการสัมมนา "การส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร" เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นในเรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน พลังงานทดแทนกับทางเลือกใหม่ และการจัดการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า ณ หอประชุม(หลังใหม่) โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ...โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมรับฟังการสัมมนาให้ความรู้และให้การต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT
 
 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates