วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายชิตพล  เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 4 ปี 11 เดือน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน จุดประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ตลอดมา และตลอดไป

 

      วิชา IS หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กระทรวงศึกษาธิการต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงออกแบบหลักสูตรเพื่อยกระดับโรงเรียนชั้นนำให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีมาตรฐานเทียบเคียงสากล (World - class standard school) IS นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในวิชาที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของน้องๆ ได้ ดูจากชื่อวิชาเลยค่ะ เปิดกว้างให้ค้นคว้าความรู้ที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาระ

           IS 1 - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ฝึกให้กำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า คิดสร้างองค์ความรู้
           IS 2 - การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) นำความรู้มาถ่ายทอดแนวคิด ผ่านวิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
           IS 3 - การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฎิบัติ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

 

 

วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เพชรพรานสดุดี กตเวทิตาจิต กษิณาลัย ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณครูวชิรารัตน์ เจริญสุข  และ คุณครูเตือนใจ  หงษ์ยนต์ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความกตัญญูต่อบูรพาจารย์ผู้ประสาทความรู้ อบรมสั่งสอน ขัดเกลาให้เป็นคนดี มีความรู้ และ เป็นการแสดงไมตรีจิตระหว่างครูผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ในงานครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากท่าน สุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าราชการต่าง ๆ ภายในงานมีกิจกรรมมุทิตาจิต การแสดงของครูและนักเรียน ในบรรยากาศที่อบอุ่น

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

วันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อาทิ ชนะการแข่งขัน A-Mat  ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สภานักเรียน และโรงเรียนธนาคาร 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ระดับภาคเหนือ แข่งขันที่  มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates