การเตรียมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

 ...เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการประชุมแบ่งกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดำเนินการวางแผนเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates