กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


นายนเรศ สดชื่น

นายนเรศ สดชื่น

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนันทา พรมมาก

นางสาวสุนันทา พรมมาก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรณัญ กัลปพฤกษ์

นางสาวภัทรณัญ กัลปพฤกษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัฐชดาพร พงษ์พัฒน์

นางสาวรัฐชดาพร พงษ์พัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาสิริ ถาวร

นางสาวประภาสิริ ถาวร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัณฑิรา รามสูต

นางสาวภัณฑิรา รามสูต

ครูชำนาญการ

นายปํฐพงศ์ สารีนาค

นายปํฐพงศ์ สารีนาค

ครูชำนาญการ

นายณัฐพล เต๋าทอง

นายณัฐพล เต๋าทอง

ครูชำนาญการ

นายบรรเรง ขัดสุข

ครูชำนาญการ

นายอรรถสิทธิ์ ภิญโญ

นายอรรถสิทธิ์ ภิญโญ

ครู

นางจันทรา แสงอะโณ

นางจันทรา แสงอะโณ

ครู

นางสาวอนัญญา มาน้อย

นางสาวอนัญญา มาน้อย

พนักงานราชการ

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates