ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย

 

...วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย ซึ่งเป็นกำลังหลักในการป้องกัน ควบคุมโรค ของประชาชนอำเภอพรานกระต่าย ให้ปลอยภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19 ด้วยการมอบน้ำดื่มและหมวกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates