กิจกรรมปลูกป่า โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ "ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ณ แปลงปลูกป่า บ้านวังพึง หมู่ 8 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates