ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
สัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูในศตวรรษที่ 21
ณ วนธารารีสอร์ท
เชิญชวนครูและบุคลากร ทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุก ๆ วันศุกร์
เพื่อสืบสานการแต่งกายแบบไทยที่สวยงามให้คงอยู่ตลอดไป
ธนาคารรักการออมยอดเยี่ยม
โดย ธนาคารออมสิน

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2018 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates