โครงการปลูกฝังสำนึกรักษามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองฉมานฉันท์
โดย จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2561
คนเก่ง พ.พ.
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๗ และได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2018 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates