...เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธาน นำข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย ...กิจกรรมดังกล่าว ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการแก่อาณาประชาราษฎร ยังความผาสุขแก่ปวงพสกนิกรจวบจนปัจจุบัน #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 
...เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

 

 

 
...เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับเกียรติจาก รอง ผอ. พงษ์สิงห์ บดีรัฐ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานแผนงาน พัสดุ และการเงิน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานในโรงเรียนต่อไป
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธาน นำข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ...จากนั้น นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย ...กิจกรรมดังกล่าว ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมใจน้อมเกล้าบำเพ็ญพระราชกุศลออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และยังทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางแก่อาณาประชาราษฎรได้ดำเนินชีวิต โดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน และหลักการทรงงานด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยังความผาสุขแก่ปวงพสกนิกรจวบจนปัจจุบัน
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 
 
 
 
...เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ คือ คุณครูศิริพร บุญมาสอน และคุณครูลาวัลย์ คล้ายทอง ...นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมมุทิตาจิตและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูทั้งสองท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา กิจกรรมเป็นไปด้วยความรักอย่างความอบอุ่น ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีและมุทิตาจิต ทั้งจะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการ การดำเนินชีวิตของครูทั้งสองท่านอันเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates