กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ


นางนงนุช ไชยโยกาศ

นางนงนุช ไชยโยกาศ

ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประทวน บดีรัฐ

นายประทวน บดีรัฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายดิเรก คำชำ

นายดิเรก คำชำ

ครูชำนาญการ

นายถนอมพงษ์ จันอ้น

นายถนอมพงษ์ จันอ้น

ครูชำนาญการ

นายอนุสรณ์ อ่อนเขียว

นายอนุสรณ์ อ่อนเขียว

ครู

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates