กลุ่มงานแนะแนว


นางสาวสุดารัตน์  ครองบุญ

นางสาวสุดารัตน์ ครองบุญ

ครู

นางสาวพรนภา พิรุณปราโมทย์

นางสาวพรนภา พิรุณปราโมทย์

ครูผู้ช่วย

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates