อบรมการสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5step

13พ.ย.64 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมอบรมการสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5step และทำบันทึกข้อตกลง MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาการสร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน ณ.โรงเรียนคลองขลุงราษฏ์รังสรรค์ โดยมี4โรงเรียนดำเนินการนำร่องได้แก่ รร.วัชรวิทยา รร.พรานกระต่ายพิทยาคม รร.คลองขลุงราศฏ์รังสรรค์ รร.วชิรปราการวิทยาคม และจะมีการขยายผลให้ครบ32โรงในจังหวัดกำแพงเพชรในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates