...เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสักการะ

...ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียง มีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมถวายราชสักการะตามลำดับ

...และจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนป่าของโรงเรียน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อถวายพระราชกุศล

 

 

 

 


...30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยประธานและเลขานุการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และร่วมมือกันวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางโรงเรียน อีกทั้งเพื่อร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเรียน และโรงเรียน ที่ประชุมมีมติให้ นายสมมาศ ไม้แดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน

 

 

 

 

คณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหอประชุมอำเภอพรานกระต่าย นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปที่แต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล
โดยคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

 

 

 

 

23 พ.ค. 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนและรับทราบนโยบายต่างๆ ของทางโรงเรียน หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองแยกย้ายพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นที่ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อดำเนินการประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นเรียน

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซึ่งได้รับแจ้งเหตุบ้านพักครูประสบวาตภัยเสียหาย โดยมีผู้บริหารและคณะครูพาเข้าตรวจสอบบริเวณที่เสียหาย ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จักรวบรวมเรื่องนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates