ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่6 ปีการศึกษา2564

... เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมขึ้น โดยมี นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมกำหนดแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates