การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

...วันที่ 5 สิงหาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เป็นประธาน ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

....ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้เน้นย้ำ เรื่องการจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดการสอบปลายภาคเรียนด้วยวิธีต่าง ๆ  และการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates