การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564

 

 ...เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และแนวการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพรานลานไทร(โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ และอำเภอไทรงาม) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates