มอบรางวัลกิจกรรมการประกวดออกแบบ Infographic เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

 ...เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE และ สภานักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการประกวดออกแบบ Infographic เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา

...โอกาสนี้ จึงมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวดของกิจกรรมดังกล่าว โดยมี รองฯ นิกูล เปียมาลย์ และ รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม ให้เกียรติมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates