...เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อมอบแนวนโยบาย ติดตาม การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) รวยถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนในด้านการเรียน

...โดมมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจครูที่ปรึกษานักเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือติดตามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(covid-19) ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายใต้มาตรการการป้องกันของจังหวัดอย่างเข้มงวด

#งานประชาสัมพันธ์ #PRPRANPIT

 

 

 

 

 

 

...วันที่ 5 สิงหาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เป็นประธาน ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

....ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้เน้นย้ำ เรื่องการจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดการสอบปลายภาคเรียนด้วยวิธีต่าง ๆ  และการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates