...เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องโสตฯ อาคาร 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะวิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2) มีคณะกรรมร่วมให้คำแนะนำ คือ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.บรรจบ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม นายอุปถัม ปาณะกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน คือ นายดิเรก คำชำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

...ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

...เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมมอบรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี รางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

...ในการนี้ ได้มอบอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มดังกล่าว

...ทั้งนี้ กิจกรรมได้กล่าวได้จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) โดยเคร่งครัด

#งานประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ฝ่ายอาคารสถานที่ มอบเงินและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือ และการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอพรานกระต่าย ณ โรงพยาบาลพรานกระต่าย

#PR_Pranpit

 

 

 

...วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู จัดการประชุม วางแผนติดตาม ช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อหาแนวในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ ทั้งในด้าน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียบและมีคุณภาพ

#PR_Pranpit

 

 

 

...วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย ซึ่งเป็นกำลังหลักในการป้องกัน ควบคุมโรค ของประชาชนอำเภอพรานกระต่าย ให้ปลอยภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19 ด้วยการมอบน้ำดื่มและหมวกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates