กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 ...เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

...มี นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธาน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates