วันที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนักเรียนและคณะครูได้ร่วมทำบุญในตอนเช้า และรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียนร่วม 2,000 คน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เตรียมการแสดงให้นักเรียนได้ออกมาร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสกันอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ… ...โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อการเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ

 

 

 

 


โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะสี ทั้ง 5 คณะสี ได้แก่ คณะกระต่ายทอง คณะศิลาทอง คณะพานทอง คณะสักทอง และคณะโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีการแข่งขัน กีฬา กรีฑา ขบวนพาเหรด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ความสามัคคีของนักเรียน...

...ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงาน... 

 

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ "พลังงานเรื่องใกล้ตัว" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน 

 

...เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน  จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง เนื่องในวันชาติ เพื่อสร้าง ความตระหนัก รัก ศรัทธา ในสถาบันชาติของไทย...

...นอกจากนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พรานกระต่ายพิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล...

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates