การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งบประมาณและการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งบประมาณและการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ชี้แจงการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates