วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นหนึ่ง รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากองค์ประธานโครงการ ฯ จำนวน 3 คน ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ปี2561
สำหรับการประกวดในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 26 คน สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จำนวน 11 ทีม โดยได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย และองค์กรอิสระ และได้รับอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขากำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 200 คน และนักเรียนคนเก่งของเรานางสาวอซุนทีน่า ชูศักดิ์  เป็น 1 ใน 8 ของตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ไปแข่งขันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ท่านผู้อำนวยการเป็นเกียรติมอบรางวัล ให้นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่12 เป็นอีกหนึ่งรางวัล ที่ภาคภูมิใจของชาว แดง - ดำ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 3 ด้วยครับ 

 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ปกครองและโรงเรียนจะได้ชี้แจง แลกเปลี่ยน เสนอแนะ รับทราบ วางแผนสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่าน ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้ารับการศึกษากับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณครับ

 

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการและลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง ณ หมู่บ้านลานไผ่ ต.คลองห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนกับคณะกรรมการ จนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมของเรา

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  ในโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต โดยทุนนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ธนาคารกรุงไทยมอบให้ทุกปีการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนคนใดที่สนใจ อยากจะได้ทุนการศึกษาแบบรุ่นพี่  สามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการได้ที่ คุณครูแนะแนวทุกท่านครับ 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates