พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนิเศษ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกจากระบบคัดกรอกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนฯ ดังกล่าวให้กับนักเรียน

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates