...เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้แก่คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมในวันสำคัญของชาวจีน โดยทั้งคณะครูและนักเรียนร่วมใจแต่งกายชุดสีแดงอย่างสวยงาม และมีกิจกรรมอีกหลายรายการทั้งการแสดงของนักเรียน เช่น ระบำจีน การร้องเพลงภาษาจีน รวมถึงกิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับวันตรุษจีน ซุ้มกิจกรรมเขียนอวยพรในวันตรุษจีน นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายของคณะครู ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

…โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันตรุษจีนนั้น เป็นเทศกาลวันสำคัญของชาวจีน โดยเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนและเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งแฝงไว้ด้วยข้อคิดต่าง ๆ ไว้มากมาย ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติผ่านการทำกิจกรรมและเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดในประเทศไทย

 

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2562  นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันร้องเพลงจีน โดยมีคณะครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และนักเรียน ให้ความสนใจ ใฝ่รู้ กันด้วยบรรยากาศอบอุ่น

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก

 

 

"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" คำขวัญวันครูประจำปี 2562

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates