ผู้อำนวยการเขต สพม.41 เปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

...วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา "เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และยกระดับคุณภาพการศึกษา" โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซึ่งมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม วิทยากรที่เข้าให้ความรู้ ในการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates