กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ ครั้งที่ ๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้มาจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ โดยมีกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้และเกมส์การศึกษาต่างๆ เพื่อเป็น การเพิ่มทักษะทางภาษาจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

โดยมี ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  กล่าวรายงาน

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  กล่าวต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ วิสิฐ ธัญญะวัน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates