เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์แก่นักเรียน ผ่านการอบรมในโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จังหวัดกำแพงเพชร” เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และสูญเสียเยาวชนของชาติซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติจากสาเหตุดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนจำนวน ๔ รุ่น โดยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชรเป็นรุ่นแรก ปลูกฝั่งให้นักเรียนผู้รับการอบรมมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ถูกต้อง ตามกฎจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และลดอุบัติเหตุทางถนน...

...ทั้งนี้ ท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ มา ณ โอกาสนี้...

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ...ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในโครงการ "คนพรานต๋าย ห๋างไกลเอดส์" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยอำเภอพรานกระต่าย สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย และเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อรณรงค์ สร้างความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ มีกิจกรรมการประกวดขบวนรณรงค์ป้องกันเอดส์ จากคณะสีต่าง ๆ ผลดังนี้ อับดับที่ 1.คณะโพธิ์ทอง 2.ศักดิ์ทอง 3.พานทอง และ 4.กระต่ายทอง

 

 

 นักเรียนคนเก่ง... ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ในการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ... ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบเกียรติบัตร และร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับภาค...

 

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2561 ...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน (Logbook) และ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม และโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมอบรม

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates