...เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายทวินทร์อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปี 2564 "จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้น้อมรำลึก ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาและปลูกต้นไม้" เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 
 
 
...เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รองฯ อร่าม ใจการุณ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT
 
 
 

 

 ...เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 แขกผู้เกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศของทางราชการ

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 ...เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 กรรมการสถานศึกษาฯ เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ ผอ. ทวินทร์ อุดมสุข ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

...โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้เกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของทางราชการโดยเข้มงวด ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับมา ณ โอกาสนี้ ด้วยความยินดียิ่ง

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates