…เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
…มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียง
…ในศุภวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 นี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอน้อมจิตตั้งสัตยาธิษฐานจะบำเพ็ญคุณความดี เพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน
สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธ และภัยพาลทั้งปวง พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเจิดจำรูญแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงใดจงสัมฤทธิ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
 
 

 

 

…เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

…โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

…กิจกรรมภาคเช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน นำผู้ร่วมพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

…ในภาคบ่าย มีนักเรียนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบโรงเรียน และปลูกต้นไม้

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

…เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมในนามประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพรานลานไทร ร่วมให้การต้อนรับ รองฯ สุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ในโอกาสเดินทางมาเปิดการประชุมออนไลน์สร้างความตระหนักร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน (ระยะกลางน้ำ) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มสหวิทยาเขตพรานลานไทร ณ ห้องแม่ข่ายประชุมออนไลน์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตพรานลานไทรเข้าร่วมผ่านระบบ Google Meet

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 …เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย เนื่องในวันสำคัญทางภาษาไทย คือ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ และ 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงการเรียนรู้วรรณคดีไทยอย่างสร้างสรรค์

…การนี้ ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ โดมเจ้าคุณทองดี

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 
 
…เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ร่วมต้อนรับท่านผู้พิพากษาและคณะเจ้าหน้าที่จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2565” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแก่นักเรียน
…มีนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว จำนวน 100 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates