...เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 2 เพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น มั้นใจในการมาโรงเรียนมากขึ้น  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT
 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลพรานกระต่าย ในการตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำด้านสุขอนามัย ความรู้ด้านสาธารณสุข และแนวทางป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการของทางราชการกำหนดอย่างเข้มงวด

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

 
...เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ พร้อมด้วยนายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสอบถามข้อมูลนักเรียนทุนฯ
...โดยการนี้ นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่คณะตรวจเยี่ยม
 

 

 ...เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 อาคารเรียน 4 กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจง ปรึกษา ข้อราชการสำคัญ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้ มีนายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 4

...เพื่อรับทราบข้อราชการ ประชุม ปรึกษาหารือ แนวดำเนินการในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates