วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข มอบให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม พร้อมด้วยครูแนะแนว ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ในโอกาสเดินทางมาติดตาม นางสาวดรุณี พลศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุนของมูลนิธิฯ
พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่กฐินสามัคคีวัดกุฎิการาม (วัดป่าเรไร) ณ บริเวณรอบตลาดพรานกระต่าย

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมถวายกระทงให้แด่วัดกุฎิการาม เพื่อใช้ในกิจกรรมลอยกระทง และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทง ณ วัดกุฎิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย จัดโดย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทง ณ ศาลาการเปรียญวัดกุฎิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบให้ครูและนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมแสดงความสามารถทางดนตรี ภายในงานลอยกระทงวัดกุฏิการาม บนเวทีการประกวดหนูน้อยนพมาศ จัดโดยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ณ วัดกุฎิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ในโครงการ "PRANPIT RUN FOR DOME MINIMARATHON 2020" โดยมี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติทุก และนักวิ่ง เข้าร่วมงาน เพื่อระดมทุนสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมแสดงความยินกับ นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา มีนางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา พร้อม ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เข้าร่วม ณ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรมแสดงความยินกับนางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา มี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เข้าร่วม ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสมทบทุนก่อสร้างโดมเจ้าคุณทองดี ระหว่างทีมสิงห์โตเมืองกำแพง พบกับทีมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรานกระต่าย โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการแข่งขันดังกล่าว มีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอพรานกระต่าย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโดม และฐานเสาธงชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates