กิจกรรมการแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในโอกาสต่าง ๆ

 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยประดู่ นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ นางสาวฟ้าอำพร สิงห์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นางสาวอนัญญา มาน้อย พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในโอกาสย้ายไปโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม และนางศรีไพร ช่วยบุญ พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสย้ายไปโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
 
 
 
มี ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนายสำเริง ชังคะนาค อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates