วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการตลาดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เดินทางมาขอบคุณและมอบรางวัลชื่นชม นางสาวนพรดา บุญวิเศษ และนายณรงศ์ฤทธิ์ อาชาพล นักเรียนที่มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ พบกระเป๋าเงินตกหล่นหาย และได้นำคืนเจ้าของ
มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 

 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสิทธิโชค พะโยม ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 3/2566 มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คุณทองพิน โพธิ์มาก และคุณสุนัน โพธิ์มาก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 13 ทุน มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย ให้เกียรติมอบรางวัลกิจกรรม Tiktok พรานกระต่ายมีอะไรดี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย สู่เยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย มีนายปภัสสร์ เจริญสุกาญจน์ นายกสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย พร้อม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิตยา ถาวร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวอมรวรรณ ยัญญทิพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งครู ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates