...เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้มีการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ และการอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาให้กับนักเรียนเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคเอดส์ โดยนายธีระวัฒน์ ธรรมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลพรานกระต่ายและคณะ

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รองฯ นิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการบริหารลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ทีม N-18 จากขยะสู่ไฟฟ้า และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ (ต่อยอดจากโครงการ Zero Waste School นำขยะไปใช้ประโยชน์)

...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียนที่ร่วมแข่งขันมา ณ โอกาสนี้

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อดีต ผอ.อำนวย อภิชาติตรากูล อดีตผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี การประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่ รองฯ ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองฯ รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และ รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อนำข้อแนะนำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates