การประชุมเพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้กำหนดการประชุมมอบนโยบายสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องเพชรภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 
 
 
ในการนี้ ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมผ่านโปรแกรมการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates