วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คุณครูวิรัต ผักใหม กล่าวอำลานักเรียน ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
โอกาสนี้ คุณครูวิรัต ผักใหม มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป
 
 
 
 
 

 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 

 
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 มีนายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมนึก ถาวร กรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/6 เข้าร่วมค่ายพลศึกษาส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล มีคณะครู และนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 และโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates