วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมแสดงความยินกับ นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา มีนางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา พร้อม ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เข้าร่วม ณ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรมแสดงความยินกับนางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา มี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เข้าร่วม ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ในโครงการ "PRANPIT RUN FOR DOME MINIMARATHON 2020" โดยมี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติทุก และนักวิ่ง เข้าร่วมงาน เพื่อระดมทุนสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
…เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
…มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียง
…ในศุภวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 นี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอน้อมจิตตั้งสัตยาธิษฐานจะบำเพ็ญคุณความดี เพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน
สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธ และภัยพาลทั้งปวง พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเจิดจำรูญแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงใดจงสัมฤทธิ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
 
 

วันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสมทบทุนก่อสร้างโดมเจ้าคุณทองดี ระหว่างทีมสิงห์โตเมืองกำแพง พบกับทีมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรานกระต่าย โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการแข่งขันดังกล่าว มีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอพรานกระต่าย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโดม และฐานเสาธงชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

 

 

…เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

…โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

…กิจกรรมภาคเช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน นำผู้ร่วมพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

…ในภาคบ่าย มีนักเรียนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบโรงเรียน และปลูกต้นไม้

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates