วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาความฉลาดรู้ทางด้าน ICT แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะครูในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
1. มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่ได้รับรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย ครูลำจวน คำบรรลือ ครูพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์ และครูจุฑารัตน์ ใจหงอก
 
 
 
 
2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบด้วย ครูฟ้าอำพร สิงห์ทอง ครูบงกชกร มาศธนานันต์ และครูสุภาภรณ์ ฤมิตร
 
 
 
 
3. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ครูประภาศิริ ถาวร เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
4. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก มี ครูลำจวน คำบรรลือ และครูจุฑารัตน์ ใจหงอก เป็นผู้รับมอบ
 
 
ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 

 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมพิธีนรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้กับกับลูกเสือ และลูกเสือในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร(ริมปิง)
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2566 มี ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมภายในงาน มีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้าน​ยาเสพติด​โลก​ ประจำปี​ 2566​ การแสดงความสามารถของนักเรียน ทั้งในด้านการเต้น Cover Dance การแสดงความสามารถในด้านการเล่นดนตรี เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการใช้เวลาว่างของนักเรียนอย่างเกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates