กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2567

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นางรัตนา ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2567 โดยมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates