วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ นางสาวกนกพรรณ ถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตามที่ได้มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี นั้น
มีสิบเอก ดร. มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ มีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน นำข้อมูลต่าง ๆ แจ้งยังหน่วยงานในพระองค์ สำนักพระราชวัง เพื่อจะนำความกราบบังคมทูลประกอบพระราชวินิจฉัยต่อไป
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา มีนายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้กำกับสถานีตำรวจ ภูธรพรานกระต่าย ภูธรคลองพิไกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันทุกตำบล เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้การต้อนรับ นายกิตติเดช ทองคำ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่การเตรียมความพร้อมทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยความร่วมมือของสหวิทยาเขตพรานลานไทร เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในพื้นที่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และผ่านทางไลฟ์สดเฟซบุ๊กโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากสหวิทยาเขตพรานลานไทรร่วมในพิธี
 
 
 
 

 
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมติว THAI A LEVEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
มีนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทศวรรษ สุดา เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวิชาการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน ๔ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates