วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบให้ ครูกฤษณะ ทัศนียานนท์ และครูอรรถสิทธิ์ ภิญโญ นำนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร
มี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตรอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
สำหรับผลการประกวดแข่งขันนั้น ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
 
 
 
 
 
 

 
15 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข มอบให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม พร้อมด้วยครูแนะแนว ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ในโอกาสเดินทางมาติดตาม นางสาวดรุณี พลศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุนของมูลนิธิฯ
พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข มอบให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นโท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
มี พระครูอาทรวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ เป็นประธานสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนพรานกระต่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่กฐินสามัคคีวัดกุฎิการาม (วัดป่าเรไร) ณ บริเวณรอบตลาดพรานกระต่าย

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมถวายกระทงให้แด่วัดกุฎิการาม เพื่อใช้ในกิจกรรมลอยกระทง และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทง ณ วัดกุฎิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย จัดโดย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทง ณ ศาลาการเปรียญวัดกุฎิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบให้ครูและนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมแสดงความสามารถทางดนตรี ภายในงานลอยกระทงวัดกุฏิการาม บนเวทีการประกวดหนูน้อยนพมาศ จัดโดยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ณ วัดกุฎิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates