...วันที่ 13 มกราคม 2565 นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้ประสานความร่วมมือ กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย และโรงพยาบาลพรานกระต่าย ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด19 กับนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ระดับชั้น ม.4-6 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 634 คน พบว่า ผลตรวจเป็นลบ negative จำนวน 634 คน และไม่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรค แก่คณะครูและนักเรียนทุกคน เพื่อให้พ้นภัยจากโรคโควิด19

 

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภายในงานมีกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ การแสดงดนตรี และอื่น ๆ จากสภานักเรียน

...การนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก สจ.ดาหวัน อินทพงษ์ สมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในการมอบของขวัญเพื่อมอบแก่นักเรียน

...โอกาสนี้ ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และแนวการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพรานลานไทร(โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ และอำเภอไทรงาม) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 ...เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE และ สภานักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการประกวดออกแบบ Infographic เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา

...โอกาสนี้ จึงมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประกวดของกิจกรรมดังกล่าว โดยมี รองฯ นิกูล เปียมาลย์ และ รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม ให้เกียรติมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 ...เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

...มี นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธาน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates