วันที่ 4 เมษายน 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง การมอบตัว และการรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 มีผู้ปกครองนำนักเรียนมาร่วมการสอบดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และก่อนเริ่มการสอบนั้น ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ร่วมการสอบดังกล่าว มี รองฯ นิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้คุมสอบ ร่วมดำเนินการ ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 29 มีนาคม 2567 งานทะเบียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายอนุชิต อินทเสน หัวหน้างานทะเบียน พร้อมคณะครู ดำเนินการมอบใบรายงานผลการเรียน ปพ.1 และใบประกาศนียบัตร ปพ.2 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9-13 มีนาคม 2567 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates