กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี และวันอาเซียน

 

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ ตอบคำถาม ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในโอกาสวันรพี 7 สิงหาคมของทุกปี น้อมระลึกถึงคุณความดีผู้วางรากฐานกฎหมายไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งกฎหมาย" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และเนื่องในโอกาสวันอาเซียน 8 สิงหาคมของทุกปี ที่เมื่อปี 2510 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้น

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates