วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ และแสดงความยินดีกับ นายถนอมพงษ์ จันอ้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยประดู่ นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ นางสาวฟ้าอำพร สิงห์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นางสาวอนัญญา มาน้อย พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในโอกาสย้ายไปโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม และนางศรีไพร ช่วยบุญ พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสย้ายไปโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
 
 
 
มี ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนายสำเริง ชังคะนาค อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้กำหนดการประชุมมอบนโยบายสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องเพชรภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 
 
 
ในการนี้ ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมผ่านโปรแกรมการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 

 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายกิตติเดช ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการทักษะชีวิตเพื่อพิชิตการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน ประจำปี 2567 มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพรานกระต่าย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ ครูอรวรรณ อุดมสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี นายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates