ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินการจัดการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อวัดและประเมินผลโดยเป็นไปตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร ณ สนามสอบโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน จาก นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย, หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
 
 
 
 
 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าพบ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัท เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร เพื่อสวัสดีปีใหม่ รวมทั้งแสดงความเคารพ พร้อมรับคำอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ บ้านพัก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์
 
 
 

 
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และบุคลากรโรงเรียน เข้าพบ นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย, นายสมาน บางพาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน, นายแก้ว เจริญสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม, นายจำนง อินทพงษ์ อดีตครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม, ผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย พ.ต.อ.ภานุวัฒน์ ภูจอมเพชร, ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นายสมเดช คมขำ และผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย นายอานนท์ อภิชาติตรากูล เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรในโอกาสอันดีในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 

 
วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าพบ ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร, นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร, นายอำนวย อภิชาติตรากูล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด และผู้บริหารด้านการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2566
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates