ทรงพระเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

 

 

 

 

…เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการก่อสร้างโดมเจ้าคุณทองดี และได้มอบโอวาทธรรมแก่ผู้ร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณ บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด ที่บริจาคหลอดไฟแก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา มูลค่ารวม 81,090 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาท)

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 
…เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเกียรติ รุ่งคณาวุฒิ ที่ปรึกษานายกฯ, นายพงษ์ศักดิ์ ขจรเกียรติคุณ ที่ปรึกษานายกฯ, นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึษานายกฯ และนางรัตนา เพ็ชร์ทูลย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ในจังหวัดกำแพงเพชร มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างเข้มแข็ง ทั้งด้าน ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และเศรษฐกิจ ของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเป็นการส่งเสริมกาารสร้างเครือข่ายความรวมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
…มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน จากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม, โรงเรียนพิไกรวิทยาคม, โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม, โรงเรียนลานประบือวิทยา, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร, โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม, โรงเรียนไทรงามวิทยาคม, โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
…การนี้ ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ร่วมให้การต้อนรับผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
 

 

 

…โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ อดีตเลขธิการราชบัณฑิตสภา และคณะ มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
…การนี้ มี นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพิวัฒน์วงศ์ สังคง ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือที่ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคให้แก่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates