วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูชัญญา สุริวงศ์
นายภาณุพงศ์ แสงสุภา และนายสุรศักดิ์ อุดมสุข

 

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ได้รับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการประกวดชุดจากวัสดุรีไซเคิล
"Recycle fashion design 2019"
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้แนวคิด
Red carpet for Cannes Film Festival 2020
โดยมีนายกฤษณะ ทัศนียานนท์
และนายธนพล สุภานันท์ เป็นครูที่ปรึกษา

 

 

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย ดร.พัฒนา ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มและกล่าวสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่

 

 

 

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ ตอบคำถาม ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในโอกาสวันรพี 7 สิงหาคมของทุกปี น้อมระลึกถึงคุณความดีผู้วางรากฐานกฎหมายไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งกฎหมาย" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และเนื่องในโอกาสวันอาเซียน 8 สิงหาคมของทุกปี ที่เมื่อปี 2510 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้น

 

 

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ โปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ค่าย ก.ไก่ ครั้งที่ 2” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่มีความสนใจ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากโปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates